Page is loading, just a sec...

Ruta de la Divina Misericordia

Ci, którzy podążają Szlakiem Bożego Miłosierdzia poznają świętych i czasy, w których oni żyli oraz miejsca związane z ich działalnością. Jednak to nie jest typowa trasa turystyczna. Wydarzenia historyczne, kontekst kulturowy, to tło dla przedstawienia idei miłosierdzia, niezmiennej od wieków - zarówno Bożego Miłosierdzia, jak i tego ludzkiego, powszedniego. Ta idea potrafi dotrzeć zarówno do osób wierzących, jak i do negujących istnienie Boga. Relacje duchowe, jak i ocena postępowania budzą w poznających Szlak Bożego Miłosierdzia - emocje.

Na mapę topograficzną Krakowa, na mapę wydarzeń historycznych nałóżmy mapę odczuć, jakie towarzyszą nam przy poznawaniu losów świętych. Poszczególnym miejscom poprzez związane z nimi postaci – ich biografie i czyny - można przypisać konkretne emocje. Emocje z pewnością są rozmaite i stopniowane: od miłości przez podziw - wzruszenie - chęć naśladowania - współczucie - zdumienie - obojętność - smutek - wstyd – wstręt…

Cumplir con los Santos desde el Camino de la Misericordia Divina

FIGURAS DE LOS SANTOS

Cumplir con los Santos desde el Camino de la Misericordia Divina
All saints

Mapa de la emoción, o rastro corazones cálidos

Krakowscy święci nie mieli łatwego życia, bowiem życie w Polsce nigdy do prostych nie należało: wojny, rozbiory, najazdy i okupacje. Jednak jedno, na przestrzeni dziejów, było niezmienne – ludzka niedola, bieda i odrzucenie...
Lee mas


Map of places

Zobacz gdzie na mapie Krakowa i małopolski znajdują się miejsca które pamiętają naszych świętych i błogosławionych. Miejsca które tworzą Szlak Bożego Miłosierdzia.

All places

Supported by

Publicación co-financiada por el Ministerio de Deporte y Turismo