Page is loading, just a sec...

Sentier de la Miséricorde de Dieu

Ci, którzy podążają Szlakiem Bożego Miłosierdzia poznają świętych i czasy, w których oni żyli oraz miejsca związane z ich działalnością. Jednak to nie jest typowa trasa turystyczna. Wydarzenia historyczne, kontekst kulturowy, to tło dla przedstawienia idei miłosierdzia, niezmiennej od wieków - zarówno Bożego Miłosierdzia, jak i tego ludzkiego, powszedniego. Ta idea potrafi dotrzeć zarówno do osób wierzących, jak i do negujących istnienie Boga. Relacje duchowe, jak i ocena postępowania budzą w poznających Szlak Bożego Miłosierdzia - emocje.

Na mapę topograficzną Krakowa, na mapę wydarzeń historycznych nałóżmy mapę odczuć, jakie towarzyszą nam przy poznawaniu losów świętych. Poszczególnym miejscom poprzez związane z nimi postaci – ich biografie i czyny - można przypisać konkretne emocje. Emocje z pewnością są rozmaite i stopniowane: od miłości przez podziw - wzruszenie - chęć naśladowania - współczucie - zdumienie - obojętność - smutek - wstyd – wstręt…

Rencontre avec les Saints de la piste de la Miséricorde Divine

CHIFFRES DES SAINTS

Rencontre avec les Saints de la piste de la Miséricorde Divine
All saints

Carte de l'émotion, ou sentier coeurs chauds

Krakowscy święci nie mieli łatwego życia, bowiem życie w Polsce nigdy do prostych nie należało: wojny, rozbiory, najazdy i okupacje. Jednak jedno, na przestrzeni dziejów, było niezmienne – ludzka niedola, bieda i odrzucenie...
Lire la suite


Map of places

Zobacz gdzie na mapie Krakowa i małopolski znajdują się miejsca które pamiętają naszych świętych i błogosławionych. Miejsca które tworzą Szlak Bożego Miłosierdzia.

All places

Supported by

Publication co-financé par le Ministère du Sport et du Tourisme