Page is loading, just a sec...

Akademia Krakowska – Collegium Maius (muzeum)

Akademia Krakowska – Collegium Maius (muzeum)
ul. Jagiellońska 15

Jan Kanty studiował w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzymał stopień magistra sztuk (obecny doktorat). W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym (sztuki wyzwolone - wykładał logikę, fizykę i ekonomię Arystotelesa). Pełnił także funkcję dziekana wydziału i po uzyskaniu stopnia magistra teologii - wykładał teologię.