Page is loading, just a sec...

Bazylika oo. Franciszkanów

Bazylika oo. Franciszkanów
ul. Franciszkańska 2

Tutaj modlił się często Karol Wojtyła, gdy był studentem i księdzem. Jego ławkę oznaczono tabliczką. Stoi daleko od ołtarza, blisko wejścia, z boku…