Page is loading, just a sec...

Błonia

Błonia

Miejsce mszy papieskich Jana Pawła II. Granitowy głaz z Tatr  – „Kamień Papieski” położono w części, gdzie zwykle ustawiano ołtarz, na pamiątkę spotkań z wiernymi.