Page is loading, just a sec...

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 32

Powstało w hołdzie papieżowi-Polakowi. „Centrum nie jest pomnikiem, ale ważnym miejscem spotkania z osobą Jana Pawła II, z jego myślą, jego duchem, z jego świętością” – podkreśla kard. Stanisław Dziwisz, inicjator powołania Centrum. Zlokalizowane jest na terenie dawnych Zakładów Sodowych „Solvay”, w miejscu symbolicznie związanym z latami młodości Karola Wojtyły.

Do kościoła – Sanktuarium św. Jana Pawła II prowadzą odlane z brązu drzwi przedstawiające postać św. Jana Pawła II, któremu towarzyszą święci i błogosławieni wyniesieni przez niego na ołtarze. Wśród relikwii znajdujących się w kościele jest krew Jana Pawła II, którą lekarze z kliniki Gemelli we Włoszech przekazali osobistemu sekretarzowi Ojca Świętego  kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Ampułka z krwią Papieża została zamknięta w szklanej szkatule i umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku Kościoła Relikwii.
Wierni mogą także zobaczyć płytę z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Na płycie umieszczony jest relikwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża.