Page is loading, just a sec...

Collegium Maius

Akademia Krakowska – Collegium Maius (muzeum)
ul. Jagiellońska 15

Donacja królowej Jadwigi umożliwiła odnowę uczelni, dziś znanej jako Uniwersytet Jagielloński. Studiowało tu wielu wybitnych Polaków m.in. Mikołaj Kopernik, Karol Wojtyła. W skarbcu muzeum znajduje się berło ufundowane przez królową Jadwigę – najstarsze insygnium rektorskie w Polsce.