Page is loading, just a sec...

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24

Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – wykładał historię Kościoła i prawa kanonicznego zabiegał o rozwój Wydziału Teologicznego. Dzięki Jego staraniom uczelnia otrzymała grunty pod budowę klinik uniwersyteckich a za jego kadencji jako rektora położono kamień węgielny pod budowę Collegium Novum.