Page is loading, just a sec...

Dom Generalny Sióstr Albertynek

Dom Generalny Sióstr Albertynek

Zachował się tu pokój, w którym mieszkała, bł. Siostra Bernardyna Maria Jabłońska.