Page is loading, just a sec...

Dom Generalny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

Dom Generalny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Garncarska 24

Z inicjatywy ks. Józefa Sebastiana Pelczara powstało w Krakowie Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, którego zadaniem było dążenie do poprawy sytuacji materialnej oraz podniesienia religijno-moralnego poziomu dziewcząt licznie przybywających z podkrakowskich wiosek w poszukiwaniu pracy. Bractwo założyło dla nich przytulisko. Prowadzenie powierzył nowopowstałemu zakonowi, którego był współzałożycielem - Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Na otrzymanych gruntach wybudowano nowy dom, kaplicę i kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
W Domu Generalnym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego zorganizowano muzeum gromadzące i eksponujące pamiątki po świętym biskupie a także po pierwszej przełożonej generalnej zgromadzenia – bł. Ludwice Klarze Szczęsnej.