Page is loading, just a sec...

Klasztor oo. Franciszkanów

Klasztor oo. Franciszkanów
ul. Franciszkańska 4

Po studiach w Rzymie o. Kolbe powrócił do Krakowa (1919) gdzie w seminarium zakonnym nauczał historii Kościoła. Utworzył Milicję Niepokalanej, do której zaczęli zapisywać się klerycy, franciszkanie - zebrania organizacji odbywały się w jednej z sal przy Bazylice św. Franciszka. W krakowskim klasztorze rozpoczął także działalność wydawniczą – ukazały się pierwsze numery miesięcznika  Rycerz Niepokalanej.