Page is loading, just a sec...

Klasztor oo. karmelitów bosych w Czernej

Klasztor oo. karmelitów bosych w Czernej
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

Rafał Kalinowski święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w klasztorze w Czernej.W sanktuarium znajduje się kaplica św. Rafała wybudowano w latach 1981-1983. Obraz w ołtarzu głównym namalował Jerzy Kumala. Pod ołtarzem znajduje się sarkofag z relikwiami św. Rafała Kalinowskiego.