Page is loading, just a sec...

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
ul. Siostry Faustyny 3

Klasztor powstał jako fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego pod koniec XIX w. Wybudowano wówczas zakład dla dziewcząt moralnie zaniedbanych, kaplicę i klasztor dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
W 1989 roku władze państwowe zwróciły zgromadzeniu (odebrany w czasach PRL-u) zakład wychowawczy dla dziewcząt, który obecnie nosi nazwę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Siostry prowadzą w nim internat oraz trzy szkoły ponadpodstawowe: liceum oraz zawodową szkołę fryzjerską i gastronomiczną dla dziewcząt, które potrzebują pomocy i odnowy moralnej.
Sistra Faustyna przybyła do Krakowa do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 18 kwietnia 1933 r. 1 maja złożyła śluby wieczyste a ceremonii przewodniczył bp Stanisław Rospond. Święta Siostra Faustyna Kowalska zmarła w klasztorze 5 października 1938 roku.
25 listopada 1966 roku, jej doczesne szczątki przeniesiono z cmentarza zakonnego do klasztornej kaplicy i złożono pod posadzką przykrywając czarną marmurową płytą, która obecnie znajduje się pod mensą ołtarza z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego.