Page is loading, just a sec...

Kopalnia soli w Bochni

Kopalnia soli w Bochni
ul. Campi 15

Według tradycji to św. Kinga sprowadziła do Polski węgierskich górników, którzy rozpoczęli wydobywanie soli. Cudownym sposobem pierścień, który św. Kinga wrzuciła na znak przyjęcia na własność darowanej jej przez ojca króla węgierskiego Belę IV kopalni w Marmarosz Sziget znalazł się w pierwszej bryle soli wykopanej przez górników. Jedna z legend podaje, że miało to miejsce Bochni, inna że w Wieliczce.
W kopalni w Bochni od lat 90 tych XX w. prowadzona jest działalność turystyczna, kopalnia przyjmuje rocznie blisko 150 tys. turystów.
Zabytkowa Kopalnia Soli w Bochni znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO (2013).