Page is loading, just a sec...

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Kopalnia Soli „Wieliczka”
ul. Daniłowicza 10

Złoża soli kamiennej odkryto w Wieliczce w XIII w. Legenda wiąże to wydarzenie z postacią św. Kingi. Kult świętej pozostawał wśród górników solnych bardzo żywy. Pod koniec XIX wieku 101 m pod ziemią w pustej przestrzeni powstałej po eksploatacji soli urządzono kaplicę św. Kingi. Znajdują się w niej rzeźby wykute w soli z postacią świętej – dziełem Józefa Markowskiego. W kaplicy, ołtarzu, spoczywają relikwie księżnej.
Wielką popularnością cieszy się licząca trzy kilometry trasa turystyczna. Zwiedza ją rocznie ponad milion turystów.
Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO (1978).