Page is loading, just a sec...

Kościół p.w. św. Józefa

Kościół p.w. św. Józefa
ul. Zamoyskiego 2

Opatrzność sprawiła, że ostatnie dni życia abpa Szczęsnego Felińskiego splotły się z Krakowem. Już ciężko chory zamieszkał w Pałacu Arcybiskupim i w nim zmarł w 1895 roku. Uroczystości pogrzebowe kapłana zesłańca na Wawelu stały się pretekstem do manifestacji patriotycznej. „(…)Mąż to zarazem wielkiej miłości i wielkiego skupienia ducha, iż prawie ciągle był Bogiem zajęty... Mąż to dziwnego ducha ubóstwa i niezrównanego miłosierdzia, iż jako prawy tercjarz św. Franciszka z Asyżu nie chciał mieć dwóch sukni, a żyjąc skromniutko z jałmużn mszalnych wszystek grosz dawał ubogim i zakładom...” – mówił nad trumną zmarłego ks. Józef Pelczar ówczesny rektor UJ.
W kościele św. Józefa na Podgórzu przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się pierwsza, wykonana z blachy cynkowej, trumna, w której arcybiskup był pochowany, jego obraz i relikwie.
W Krakowie podczas Mszy św. na Błoniach w 2002 roku, beatyfikował go Jan Paweł II. Kanonizacja heroicznego duszpasterza odbyła się w 2009 roku.