Page is loading, just a sec...

Pałac Arcybiskupów Krakowskich

Pałac Arcybiskupów Krakowskich
Franciszkańska 3

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich ma siedzibę kuria metropolitalna. Święty Jan Paweł II, związany był z tym miejscem w latach 1944-46, kiedy mieszkał tu jako kleryk - student konspiracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a później już jako metropolita krakowski do 1978 r. W kaplicy Pałacu Karol Wojtyła przyjął z rąk kard. Adama Sapiehy święcenia kapłańskie (1 listopada 1946 r.).
Traktował to miejsce jak swój dom. W trakcie pielgrzymek, które odbywał jako papież Jan Paweł II, odwiedzając Kraków, zawsze tu mieszkał. Gdy w sierpniu 2002 r. zgromadzeni przed kurią wierni skandowali: "Witaj w domu!" papież odpowiedział: "Jakby się kto pytał: Franciszkańska 3".
Z okna na ul. Franciszkańskiej podczas pielgrzymek do Polski Jan Paweł II prowadził długie nocne rozmowy z młodzieżą gromadzącą się naprzeciwko Pałacu, na skwerze klasztoru franciszkanów. Po raz pierwszy Jan Paweł II pokazał się w oknie kurii podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. „Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem. Nigdy nie wyłaziłem na okna. A teraz co się ze mną stało” - żartował papież 6 czerwca 1979 roku.
Ostatnia rozmowa „przez okno” odbyła się w 2002 roku. „Niestety, jest to spotkanie pożegnalne - mówił wówczas papież.