Page is loading, just a sec...

Pracownia Adama Chmielowskiego

Pracownia Adama Chmielowskiego
ul. Basztowa 4

Po przybyciu do Krakowa w 1884 roku Adam Chmielowski wynajął mieszkanie z przeznaczeniem na pracownię malarską. W jednej części malował i miał miejsce do spania, z drugiej - oddzielonej zasłoną – uczynił przytułek dla bezdomnych sprowadzanych z ulic Krakowa.