Page is loading, just a sec...

Prowincja Oświęcimska Sióstr Serafitek

Prowincja Oświęcimska Sióstr Serafitek
Kościół Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu
Oświęcim, plac Kościuszki 8

W Oświęcimiu powstał dom centralny zgromadzenia z nowicjatem i zarządem generalnym Zgromadzenia. Przy klasztorze, szczególnie dla podopiecznych sióstr -  dzieci z ochronki i sierocińca oraz staruszek – z inicjatywy bł. Matki Małgorzaty, zbudowano kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.
Doczesne szczątki Matki Założycielki złożone są w sarkofagu wykonanym z białego marmuru i ozdobionym wizerunkiem Piety w przedsionku kościoła klasztornego w Oświęcimiu. Grób stał się „centrum duchowym całego Zgromadzenia”. Modlą się tutaj Siostry a także wierni z miasta i okolic, by przedstawić jej swoje codzienne problemy.