Page is loading, just a sec...

Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy

Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy
Kościół i klasztor pw. św. Bernardyna ze Sieny
ul. Bernardyńska 2

Szymon z Lipnicy był tu kaznodzieją i zajmował się przepisywaniem dzieł teologicznych. Tuż przed śmiercią, w 1482 roku, został wybrany by reprezentować konwent krakowski na kapitule prowincjalnej. Zmarł podczas zarazy, gdy niósł pomoc zarażonym mieszkańcom Krakowa.
Relikwie świętego znajdują się w trumience umieszczonej w sarkofagu w kaplicy bł. Szymona usytuowanej w nawie bocznej kościoła oo. Bernardynów.