Page is loading, just a sec...

Siedziba Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)

Siedziba Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)
ul. Św. Jana 7

Pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt - Dom Panieński Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, bł. Zofia z Maciejowskich Czeska założyła w 1621 r. ofiarując na ten cel swoją kamienicę przy ul. Szpitalnej 18. Znalazła tam również miejsce siedziba Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki).

W 1726 roku siedziba Zgromadzenia wraz ze szkołą została przeniesiona na ul. św. Jana 7, gdzie mieści się obecnie Dom Generalny.

Siedzibą Zgromadzenia przez prawie sto lat był dom macierzysty przy ulicy Szpitalnej. W roku 1726 Siostry przeprowadziły się wraz ze szkołą do nowego
budynku przy ul. św. Jana. Ówczesny biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski przekazał wtedy Zgromadzeniu kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.