Page is loading, just a sec...

ul. Skawińska, ul. Piekarska na Kazimierzu

ul. Skawińska, ul. Piekarska na Kazimierzu

Miejskie ogrzewalnie dla mężczyzn i kobiet, które wziął pod swoją opiekę Brat Albert Chmielowski. Przebywał tu wraz z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami. Doprowadził do poprawy warunków bytowych podopiecznych i podjął działania by zmienić je w przytuliska.