Page is loading, just a sec...

Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów

Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów
bazylika św. Franciszka z Asyżu
ul. Franciszkańska 2

o. Zbigniew
Po odbyciu nowicjatu w Smardzewicach 2 września 1980 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie podjął sześcioletnie studia seminaryjne przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. W Krakowie też  został w 1985 r. wyświęcony przez bpa Albina Małysiaka na diakona.

o. Michał
Studia filozoficzno-teologiczne podjął w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Studiował tam w latach 1981-1987.W uroczystość Matki Bożej Niepokalanej – patronki zakonu franciszkanów – 8 grudnia 1985 r. w Krakowie uroczyście ślubował żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. O. Michał został w 1987 r. wyświęcony na prezbitera w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez bpa Albina Małysiaka CM.
Franciszkanie chcą, aby pierwsi błogosławieni polscy misjonarze-męczennicy mogli odbierać cześć w łatwo dostępnym miejscu. Z tej racji przygotowują stały, duży relikwiarz. Ma się on znajdować w Kaplicy Męki Pańskiej w Bazylice przy Franciszkańskiej 2.