Page is loading, just a sec...

bł. Zofia Czeska (1584-1650)

Opiekunka sierot i ubogich, odważna organizatorka przełamująca obowiązujące w jej współczesnym, siedemnastowiecznym, społeczeństwie stereotypy. Jej „wyobraźnia miłosierdzia” pozwalała dostrzec rzeczywiste potrzeby podopiecznych – zarówno te materialne jak i duchowe.

Czasy, w których żyła były naznaczone wojnami, epidemiami, klęskami żywiołowymi i głodem. Ich ofiarami stawały się osierocone dzieci, pozbawione opieki. Zofia Czeska postanowiła zająć się osieroconymi i ubogimi dziewczętami.

Otworzyła dla nich swój dom przy ul. Szpitalnej w Krakowie, gdzie zorganizowała szkołę wraz z internatem i nazwała to miejsce Domem Panieńskim Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Była to pierwsza w Polsce szkoła dla dziewcząt, gdyż w tych czasach do szkół uczęszczali tylko chłopcy. Na organizację i prowadzenie tego – jak go nazwali krakowianie  - Domu Sierocego, przeznaczyła swój cały majątek.

Chcąc zapewnić trwałość swemu dziełu, Zofia założyła zgromadzenie zakonne Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, zwane prezentkami, od łacińskiego słowa „praesentatio” – ofiarowanie.

Zofia Czeska zmarła w wieku 66 lat. Została pochowana w podziemiach kościoła Mariackiego w Krakowie, gdzie do dziś spoczywają jej doczesne szczątki. Jej czaszka przechowywana jest w bocznej kaplicy kościoła św. Jana w Krakowie.

Dzieło matki Zofii Czeskiej przetrwało cztery wieki i nadal jest potrzebne i rozwija się: siostry prezentki prowadzą gimnazja, licea i internaty w Krakowie i Rzeszowie, a także przedszkola i dom dziecka.

Miejsca związane z bł. Zofia Czeska (1584-1650):

Siedziba Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)
Siedziba Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)ul. Św. Jana 7Pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt - Dom Panieński Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, bł. Zofia z Maciejowskich Czeska założyła w 1621 r. ofiar... (Czytaj więcej)
Kościół św. Jana
Kościół św. Janaul. św. Jana 7 Ufundowany, wg tradycji, w XII wieku. W XVIII w. kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty został przekazany zgromadzeniu sióstr prezentek. Na fasadzie kościoła widnie... (Czytaj więcej)