Page is loading, just a sec...

św. Jan Kanty (1390-1473)

Niezwykła pracowitość, wnikliwy umysł, dobre serce – to cechy, które zjednały pobożnemu profesorowi miłość i oddanie nie tylko studentów, ale także ubogiej ludności Krakowa. Jego wytrwałość, cierpliwość i rozważne gospodarowanie czasem to wzór dla każdego młodego człowieka, który pragnie osiągnąć coś ważnego w swoim życiu.

W Akademii Krakowskiej uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych. Przyjął święcenia kapłańskie, następnie, na prośbę zakonników bożogrobców, w Miechowie koło Krakowa został kierownikiem tamtejszej szkoły klasztornej. Głosił kazania w języku polskim oraz przepisywał dzieła, m.in. św. Augustyna. Czynił to przez 40 lat, również po powrocie do Krakowa. Efektem tej mrówczej pracy jest 18 tys. stron rękopisów, które wyszły spod jego pióra oraz 28 tomów kodeksów. W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym, przez kilka lat pełnił funkcję dziekana wydziału.

Miłość i szacunek współczesnych zaskarbił sobie dobrocią serca i wrażliwością na krzywdy najuboższych mieszkańców Krakowa. Dostrzegał potrzebujących i dzielił się tym co posiadał, aby im pomóc. Ten rys ubóstwa został przekazany w wielu legendach o św. Janie z Kęt. Kroniki mówią, że jeśli w czasie posiłku zjawiał się żebrak, służący powiadamiał: „Przyszedł ubogi". A Jan odpowiadał natychmiast: „Chrystus przyszedł” i szedł, aby nakarmić gościa.

Relikwie Jana Kantego spoczywają w barokowym grobowcu - konfesji w kolegiacie św. Anny w Krakowie, który jest kościołem akademickim miasta.

Miejsca związane z św. Jan Kanty (1390-1473):

Akademia Krakowska – Collegium Maius (muzeum)
Akademia Krakowska – Collegium Maius (muzeum)ul. Jagiellońska 15 Jan Kanty studiował w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzymał stopień magistra sztuk (obecny doktorat). W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii K... (Czytaj więcej)
Kolegiata akademicka św. Anny

Kolegiata akademicka św. Anny
ul. Św. Anny 11

Relikwie Jana Kantego spoczywają w barokowym grobowcu - konfesji w kolegiacie św. Anny w Krakowie, który jest kościołem akademickim miasta.

(Czytaj więcej)