Page is loading, just a sec...

św. Jan Paweł II (1920-2005)

Papież św. Jan Paweł II zostawił po sobie dziedzictwo, które zadziwia swym bogactwem i różnorodnością. Każdy może w Jego nauczaniu odnaleźć wskazówki, jak żyć by osiągnąć zbawienie. Gdyby jednak szukać jednego drogowskazu, którym kierował się przez całe życie i pozostawił nam byśmy i my szli tą drogą, to jest to z pewnością „miłosierdzie”. I to, które może praktykować każdy w zwykłym życiu, na co dzień i to „Boże miłosierdzie”, które uratuje świat.

Karol Wojtyła – młody robotnik, idąc do pracy w kamieniołomach „Solvayu” wstępował na modlitwę do małego kościółka przy klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Klękał przed obrazem Jezusa miłosiernego i wpatrywał się w napis „Jezu ufam Tobie”. Ta ufność jest kluczem do Jego dalszego życia.

Za sprawą Karola Wojtyły, najpierw biskupa, później metropolity krakowskiego i papieża Jana Pawła II kult Bożego Miłosierdzia zapoczątkowany przez siostrę Faustynę rozszerzy się na cały świat.

Karol Wojtyła doświadczył wojny i dwóch totalitaryzmów, które opowiedziały się przeciw Bogu i człowieczeństwu. W akcie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w sanktuarium w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku zwraca się wprost do Ojca miłosiernego, „Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei”.

Zanim doszło do tego wiekopomnego wydarzenia Jan Paweł II nauczał czym jest miłosierdzie w ludzkim wymiarze. Ogłosił encyklikę „Dives in Misericordia” (30 listopada 1980) a co najważniejsze wskazał wzory do naśladowania. Najlepiej nauczać przez przykład konkretnych osób, wskazać tych, którzy się odważyli i sami praktykowali miłosierdzie wobec bliźnich. Za pontyfikatu Jana Pawła II w poczet błogosławionych lub świętych wpisano takich tytanów miłosierdzia jak m.in.: św. Brat Albert, Rafał Kalinowski, Maksymilian Kolbe, królowa Jadwiga, siostra Faustyna, Jan Beyzym…i wielu innych, którzy wyznaczają szlak miłosierdzia wiodący ulicami Krakowa.

Ich życie ukształtowało przyszłego papieża, wzorował się na nich i ustanawiając świętymi pragnął byśmy i my czerpali z ich doświadczeń i naśladowali czyny.

Miejsca związane z św. Jan Paweł II (1920-2005):

Pałac Arcybiskupów Krakowskich
Pałac Arcybiskupów KrakowskichFranciszkańska 3 W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich ma siedzibę kuria metropolitalna. Święty Jan Paweł II, związany był z tym miejscem w latach 1944-46, kiedy mieszkał tu jako kleryk - student konspira... (Czytaj więcej)
Bazylika oo. Franciszkanów

Bazylika oo. Franciszkanów
ul. Franciszkańska 2

Tutaj modlił się często Karol Wojtyła, gdy był studentem i księdzem. Jego ławkę oznaczono tabliczką. Stoi daleko od ołtarza, blisko wejścia, z boku…

(Czytaj więcej)
Błonia

Błonia

Miejsce mszy papieskich Jana Pawła II. Granitowy głaz z Tatr  – „Kamień Papieski” położono w części, gdzie zwykle ustawiano ołtarz, na pamiątkę spotkań z wiernymi.

(Czytaj więcej)
Dom rodzinny matki Karola Wojtyły
Dom rodzinny matki Karola Wojtyłyul. Tyniecka 10, Kraków Dom rodzinny matki Karola Wojtyły – Emilii. Karol Wojtyła przeprowadził się tutaj w 1938 z Wadowic wraz ojcem i mieszkał do początku sierpnia 1944, gdy cudem uniknął aresztowa... (Czytaj więcej)
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"ul. Totus Tuus 32 Powstało w hołdzie papieżowi-Polakowi. „Centrum nie jest pomnikiem, ale ważnym miejscem spotkania z osobą Jana Pawła II, z jego myślą, jego duchem, z jego świętością&rd... (Czytaj więcej)