Page is loading, just a sec...

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Był kapłanem, biskupem ale poświęcił się także pracy naukowej. Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie był wykładowcą, profesorem i rektorem. Mimo wielu obowiązków położył wielkie zasługi także na innym polu – działalności charytatywnej.

Wcześnie zdecydował o podjęciu służby Bogu. Podążał drogą kapłaństwa – święcenia przyjął w 1864 roku. Podjął studia w Rzymie, gdzie zdobył dwa doktoraty – z prawa i teologii.

Po powrocie do Polski został prefektem seminarium przemyskiego. Zapadł na zdrowiu i by odzyskać siły udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tam odzyskał spokój i postanowił poświęcić się pracy, która nie nadweręży jego nadszarpniętego zdrowia.

Tak trafił do Krakowa, gdzie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego został profesorem historii Kościoła i prawa kanonicznego. W latach 1882/83 r. został rektorem UJ i skutecznie zabiegał o budowę nowej siedziby uczelni - Collegium Novum.

Nie ograniczał się tylko do działalności naukowej, stał się organizatorem na niwie działalności kościelno-społecznej. Był prezesem Towarzystwa Oświaty Ludowej, które zorganizowało ok. 600 czytelni i wypożyczalni książek. Pomagał najuboższym, m. in. co miesiąc oddawał sporą część swojej profesorskiej pensji na kuchnię dla studentów.

By skuteczniej wypełniać misję pomocy potrzebującym założył w 1894 r. Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (od dewizy: „Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny”), które objęły opieką duchową służące i chorych.

Sercanki przejęły opiekę nad ośrodkiem dla ubogich dziewcząt. Misja Zgromadzenia, czyli służba bliźnim i szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Obecnie sercanki służą potrzebującym m. in. we Francji, Włoszech, USA, Ukrainie, Libii i Boliwii.

W 1899 r. ks. Józef wrócił do Przemyśla jako biskup pomocniczy, a po śmierci ordynariusza rok później, został pasterzem diecezji. Z jego inicjatywy powstawały ochronki dla dzieci, kuchnie i schroniska dla ubogich i bezdomnych, szkoły gospodarcze dla dziewcząt, bezpłatna nauka w seminarium duchownym dla chłopców z ubogich rodzin.

Miejsca związane z św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924):

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiegoul. Gołębia 24 Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – wykładał historię Kościoła i prawa kanonicznego zabiegał o rozwój Wydziału Teologicznego. Dzięki Jego staraniom uczelnia otrz... (Czytaj więcej)
Dom Generalny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
Dom Generalny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowegoul. Garncarska 24 Z inicjatywy ks. Józefa Sebastiana Pelczara powstało w Krakowie Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, którego zadaniem b... (Czytaj więcej)