Page is loading, just a sec...

św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Ukończył wojskową akademię inżynieryjną w Petersburgu i został carskim oficerem. W 1863 r. dołączył do powstania styczniowego (przeciw rosyjskiemu zaborcy) i pełnił urząd ministra wojny na Litwie. Zastanawiał się nad wstąpieniem do zakonu, ale po aresztowaniu przez Rosjan dostał karę śmierci, zamienioną potem na syberyjską katorgę. Na zesłaniu uchodził za człowieka Bożego: „Miłosierdzie i miłość bliźniego świadczył ciągle i bezustannie, cicho i dyskretnie. Czuwał przy chorych, ze skromnych swych zapasów udzielał pomocy tam, gdzie była potrzebna” – wspominał jeden ze świadków.

Po powrocie, w 1877 r., w wieku 42 lat wstąpił do karmelitów bosych. W zakonie imię Józef zamienił na „Rafał od św. Józefa”. Jego posługa w Karmelu wiązała się przede wszystkim z dwoma klasztorami: w Czernej i Wadowicach, który założył i gdzie zmarł.

         Cieszył się wielkim autorytetem i miłością, także wśród niewierzących. Okazał się wspaniałym spowiednikiem. W konfesjonale spędzał długie godziny, miłosierdzie i mądrość okazując szczególnie wątpiącym, słabym i chwiejnym w wierze – w końcu sam to przeżył, więc doskonale rozumiał swoich penitentów. Powtarzał, że „dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza: oddycha się nim, chociaż się go nie widzi”.

Miejsca związane z św. Rafał Kalinowski (1835-1907):

Klasztor oo. karmelitów bosych w Czernej
Klasztor oo. karmelitów bosych w Czernejsanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej Rafał Kalinowski święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w klasztorze w Czernej.W sanktuarium znajduje się kaplica św. Rafała wybudowano w latach 1981-1983. O... (Czytaj więcej)
Sanktuarium Św. Józefa, klasztor oo. karmelitów bosych w Wadowicach
Sanktuarium Św. Józefa,  klasztor oo. karmelitów bosych w Wadowicachul. Karmelicka 22 O. Rafał w 1892 r. założył klasztor w Wadowicach i kilkakrotnie był jego przełożonym. Zmarł tu 15 listopada 1907 roku o godzinie 8 rano.Świ... (Czytaj więcej)