Page is loading, just a sec...

św. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489)

W pierwszym zaraz roku po zgonie Stanisława przeszło 160 osób od rozmaitych chorób uwolnionych zostało; a nawet ciężką i śmiertelną złożone chorobą osoby u grobu jego nagłe i zupełne uzyskały zdrowie”. Tak ponad sto pięćdziesiąt lat temu ks. Piotr Pękalski pisał o człowieku, który ze skromności kazał pochować się pod posadzką kościoła Bożego Ciała, żeby inni deptali po jego szczątkach.

         Całe jego życie toczyło się wokół kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu. Tu przyjął chrzest, tu przy parafii uczęszczał do szkoły, tu wreszcie wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, tu w klasztorze przeżył 33 lata. Starał się nie zmarnować ani jednego dnia. Dla wielu okazał się niezawodnym przewodnikiem duchowym; jako kaznodzieja i spowiednik grzesznych napominał, nieumiejętnych pouczał, strapionych podnosił na duchu, a wątpiącym dobrze radził. Był wielkim czcicielem Maryi; nieustannie modlił się za żywych i umarłych. Obok uczynków miłosierdzia względem duszy nie zapominał też o tych względem ciała. Szczególnie troszczył się o chorych, biednym często oddawał własny posiłek. Do ostatnich dni kierował się maksymą św. Augustyna: jeżeli chcesz wznieść wielki i wysoki budynek świątobliwości, zacząć musisz od fundamentu pokory.

Święty Stanisław Kazimierczyk został beatyfikowany ponad pięć wieków po śmierci - 18 kwietnia 1993, na Placu Świętego Piotra, przez św. Jana Pawła II. Kanonizacja odbyła się 17 października 2010 r., a dokonał jej papież Benedykt XVI.

Miejsca związane z św. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489):

Bazylika Bożego Ciała
Bazylika Bożego CiałaKlasztor kanoników regularnych laterańskich ul. Bożego Ciała 26 Św. Stanisław Kazimierczyk przez całe życie był związany z klasztorem na Kazimierzu. Dla biednych furta zawsze była otwarta. Gromadzącym się w czasi... (Czytaj więcej)