Page is loading, just a sec...

św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)

św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)
„(…) w trudnym czasie niewoli narodowej, wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych. Sam założył sierociniec i szkołę i sprowadził do stolicy Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Po upadku powstania styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało dwadzieścia lat. Również tam pamiętał o ludziach biednych i zagubionych, okazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano o nim, że "w czasie swego wygnania, w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu”.
Jan Paweł II, krakowskie Błonia, 18 sierpnia 2002

 

Z wykształcenia matematyk i… humanista. Wziął udział w powstaniu poznańskim (przeciwko pruskiemu zaborcy), a po jego upadku postanowił wstąpić do seminarium duchownego, by poświęcić się odrodzeniu duchowemu Ojczyzny.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1855 roku. Wkrótce został profesorem i ojcem duchownym Akademii Duchownej w Petersburgu.

Jego kapłańskie życie wypełnione było działalnością charytatywną. Podjął się opieki nad zakładem Rodziny Maryi, gdzie zetknął się z niewyobrażalną nędzą osieroconych dzieci. Opiekował się sierotami w schronisku dla ubogich, ale troszczył się także o nowe zgromadzenie zakonne - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, jako jego założyciel.

W 1862 roku Feliński został arcybiskupem warszawskim. Arcybiskup otworzył zamknięte kościoły, wizytował archidiecezję, nawiedzał szpitale, schroniska dla ubogich i bezdomnych, klasztory, a także schronisko prowadzone przez Żydów na warszawskiej Woli. Występował o ułaskawienie wielu kapłanów zesłanych na Sybir. Sprowadził do Warszawy Siostry Matki Bożej Miłosierdzia oraz Siostry Rodziny Maryi, aby zajęły się wychowaniem najuboższych dziewcząt.

Po wybuchu powstania styczniowego (przeciw rosyjskiemu zaborcy) represje przybrały na sile. Arcybiskup wstawiał się za rodakami i  napisał do cara bezkompromisowy list, w którym wzywał go do przywrócenia Polsce wolności. Został za to zesłany na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą.

W czasie zesłania arcybiskup kontynuował działalność apostolską i dobroczynną. Zwolniony z zesłania, nie mógł wrócić do Warszawy. Zamieszkał we wsi Dźwiniaczka na Podolu: spowiadał, głosił rekolekcje, pisał, założył szkołę i rozpoczął budowę kościoła.

Zmarł 17 września 1895 w Krakowie.

Miejsca związane z św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) :

Kościół p.w. św. Józefa
Kościół p.w. św. Józefaul. Zamoyskiego 2 Opatrzność sprawiła, że ostatnie dni życia abpa Szczęsnego Felińskiego splotły się z Krakowem. Już ciężko chory zamieszkał w Pałacu Arcybiskupim i w nim zmarł w 1895 roku. Uroczysto... (Czytaj więcej)